○ Website: https://action4climatejustice.kr

○ E-mail: action4climatejustice@gmail.com


○ Kahit hindi tuwirang aksyon, humihingi kami ng mensahe ng pakikiisa (text message, video message, at iba pa) para sa September 23 Climate Justice March sa South Korea. Maaaring ipadala ang mga ito sa e-mail sa itaas.