හන්ගුක් සොවුල්, 9මාසේ 23වන ඉරිදා,

දේශගුණ සාධාරණත්වය සඳහා

වූ පාගමන යළිත් ක් රි යාත්මකයි

ලොව

පුරා දේශගුණික විපත් එකින් එක සිදුවෙමින් ජන ජීවිතය කඩා වැටෙමින් තිබේ . දැඩි

හරිතාගාර වායු අඩු කිරීම දුරස්ථ වන අතර අසමාන පද්ධතිය තවමත් ශක්තිමත් ය උදාසීන සහ

අසාධාරණ දේශපාලන බලයට සහ සංගතවලට ලොව පුරා ජනතාවගේ ප් ර තිරෝධය නොවැළැක්විය

හැකිය පසුගිය වසරෙන් පසුවපසුව, මේ වසරේ සැප්තැම්බර් 23 වන දිනදින, සොවුල්හි දි 30,000 කට වැඩි

පිරිසක් එක්රැස් වී නැවත පෙළපාලි යමින් විරෝධතා දක්වයි සංවිධාන 350කට අධික සංඛ් යා වකින්

923 මාර් තු දේශගුණික සාධාරණත්වය සඳහා වූ සංවිධායක කමිටුව පිහිටුවාගෙන සූදානම් වෙමින්

පවතී දකුණු කොරියාවේ පාගමන ගෝලීය දේශගුණ යුක්ති ව් යා පාරයේ කොටසකි ඔවුන්ගේ රටවල

සහ කලාපවල එකට සටන් කරන සහෝදරවරුන්ට අපි සහයෝගීතා සුබ පැතුම් එවන්නෙමු .

කොරියාවේ වෙසෙන සංක් ර මණිකයන්ගේ සහභාගීත්වය ද අපි ආයාචනා කර සාදරයෙන් පිළිගනිමු

● කොරියාවේ ජීවත් වන ජනතාවජනතොව…..

○ ඕනෑම කෙනෙකුට මෙම පාගමනට නිදහසේ සහභාගී විය හැක . දේශගුණික

අර්බුදය දන්වා දේශගුණ යුක්තිය ඉල්ලා පිකටින් එකක් කරන එක හොඳයි . ඔබට

ඝෝෂාකාරී ශබ්දයක් ඇති කරන උපකරණයක් හෝ වස්තුවක් රැගෙන ආ හැකිය

○ ස්ථානය සොවුල් නගරයේ සේජොං වීදීයේ (උමං මා ර් ග අංක 1 හි සිටි හෝල්

ස්ටේෂන් එකෙන් බැසීමෙන් ප් ර වේශ විය හැක

○ දිනය : සැප්තැම්බර් 23 (සෙනසුරාදා ). දහවල් 12ට සජොන් සිට, උත්සවය දහවල්

2:00ප්රධාන උත්සවය 2:00 ට ආරම්භ වේසේ, රැලියක් පැය 1) සහ පා ගමනක් පැය 2).

○ වෙබ් අඩවිය https://action4climatejustice.kr විද්යුත් තැපෑල action4climatejustice@gmail.com

● ලොව පුරා සිටින මිතුරන් වෙතසවත….

○ සැප්තැම්බර් 23 වෙනිදාසවනිදො, හෝ සැප්තැම්බර් අවසාන සතියේ තිසේ, අපි ඔබෙන් ඉල්ලා

සිටින්නේ ඔබේ නගරයේ දේශගුණ යුක්තිය සඳහා විශාල හා කුඩා ක් රි යාමාර්ගවලට

අප හා එක්වන ලෙසයි . නැඟෙනහිර ආසියාව ඇතුළු ලොව පුරා සිටින පුරවැසියන්

දේශසීමා ඉක්මවා යන පොදු හඬක් නඟන බව මිනිසුන්ට දන්වමු

○ එය සෘජු ක් රි යාවක් නොවුනත්සනොවුනත්, කොරියාවේ 9.23 දේශගුණික යුක්ති මාර් තු සඳහා

සහයෝගිතා පණිවිඩයක් කෙටි පණිවිඩයපණිවිඩය, වීඩියෝ පණිවිඩයපණිවිඩය, ආදිය ) ඉල්ලා

සිටිනවා . ඉහත විද් යු ත් තැපෑලට යවන්න